>

Ελληνικά | English | Francais


 Νέο σύστημα απόφραξης νηπτίρων-μπάνιου
με την πίεση ζεστού νερού

Χωρίς χημικά μόνο μη την πίεση του ζεστού νερού της βρύσης αποφράσονται σε 20'' τα σιφώνια
των νηπτίρων της κουζίνας και του μπάνιου.

       

Τιμή συστήματος 15€ + έξοδα αποστολής

Πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παραπάνω ιδέα.